[object Object]

Kronelån

Sats:3,63

til 15000 kr

Mere info

Hvad er kontanthjælp?

person-holding-100-us-dollar-banknotes-2068975

I Danmark er det muligt at søge ”kontanthjælp”, hvis man ikke er i stand til at forsørge sig selv eller sin familie. Kontanthjælp er en ydelse, som gives af det offentlige. Det er en grundlæggende rettighed for alle borgere af det danske samfund, og en kernedel af vores velfærdssamfund. Man skal dog opfylde nogle kriterier, bestemt ved lov.

Kontanthjælpen har undergået politiske ændringer mange gange – senest i 2013, hvor der blev lavet en politisk aftale. Denne aftale var en grundlæggende reform af hele kontanthjælpssystemet. Det indebar bl.a. at man afskaffede de såkaldte ”nyttejob”. Senere i 2014, blev det gjort umuligt for unge under 30 at søge kontanthjælp, og i stedet erstattet med ”uddannelseshjælp”. Her ligger ydelsen på niveau med SU.

Hvem har ret til kontanthjælp?

Kontanthjælp har været genstand for debat de sidste mange år, og ved ethvert politisk valg, er kontanthjælpen et ophedet tema. Kontanthjælpen er en af de ydelser, som i den grad er under indflydelse af, hvilken regering vi har. Som det ser ud pr. d.d., skal man overholde følgende krav for at kunne modtage kontanthjælp

  • Duer fyldt 30 år
  • Du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
  • Den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • Dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

Det er op til den enkelte sagsbehandler ved kommunen at vurdere, hvorvidt en borger opfylder ovenstående kriterier for at få kontanthjælp.

Hvor meget kan jeg få i kontanthjælp?

Der er forskellige ting, som spiller ind, i forhold til størrelsen af den kontanthjælp, som du kan modtage. Særligt spiller det ind, hvorvidt du har forsørgelsespligten for børn på din adresse. Er du eller din ægtefælle i besiddelse af en større formue eller indtægter andetsteds fra, kan dette også have en indvirkning på, hvor meget du kan modtage i kontanthjælp.

Satserne for, hvor meget du som borger kan modtage i kontanthjælp pr. d.d., er som følger:

Kontanthjælp pr. måned i kr.før skat, hvis du er fyldt 30 år og forsørger børn: 15.180 kr. om måneden.

Kontanthjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er fyldt 30 år: 11.423 kr. om måneden.

Hvornår udbetales kontanthjælp?

Kontanthjælp udbetales den sidste hverdag i måneden. Pengene sættes ind på din NemKonto.

Krav til modtageren af kontanthjælp

Det er ved lov bestemt, at der er en række krav, som skal overholdes og opfyldes for at du kan være berettiget til at modtage kontanthjælp. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, du skal være aktiv i din jobsøgning og det er påkrævet, at du deltager i kurser og tilbud, hvis disse kan forbedre dine muligheder for at komme tilbage eller ind på arbejdsmarkedet.

Jobparat

De fleste personer bliver i vurderet som ”job parat” af deres sagsbehandler i forbindelse med at blive erklæretberettiget til at modtage kontanthjælp. I det tilfælde, at du er fyldt 30 år og du er stand til at påtage dig et almindeligt arbejde, som gør dig i stand til at forsørge dig selv, vil du blive erklæret ”job parat”.

Hvis du er vurderet job parat, skal du være aktiv søgende efter et arbejde og du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dvs. du skal sende ansøgninger ud og deltage i efterfølgende jobsamtaler. Dine ansøgninger skal kunne dokumenteres – dvs. bevises – og alt dette foregår på ”jobnet”.

Dit lokale jobcenter har ret til at fremstille yderligere krav til din jobsøgning. Hvis du mislykkedes i at opfylde kravene løbende, kan kommunen give dig en økonomisk sanktion som fx nedsættelse af kontanthjælpen eller tilbageholdelse.

Aktivitetsparat

I tilfælde af, at du ikke vurderes job parat, vil du blivevurderet ”aktivitetsparat”. Du bliver betragtet som aktivitetsparat, når du opfylder betingelserne; du er fyldt 30 år og jobcentret vurderer, at du ikke kan påtage dig et ordinært arbejde, som gør dig i stand til at forsøge dig selv inden for tre måneder, fx fordi du har sammensatte eller komplekse problemer af fx faglig, social eller helbredsmæssig karakter.

Er der mange mennesker, som får kontanthjælp?

I slutningen af 2019, var der i alt 121.300 modtagere af kontanthjælpsydelser i Danmark. Antallet af borgere i Danmark, som er på kontanthjælp, er det laveste siden 2008.

Find det bedste lån til dig fra

35 tilbud
Tjek alle tilbudKontrollere

Ved at sende din anmodning kan du modtage penge på 15 minutter!