[object Object]

Ferratum lån

Sats:3,63

til 50000 kr

Mere info

Hvad er inflation?

analytics-chart-data-186461

I Danmark kontrolleres inflationen, og der forekommer ikke deflation længere. Deflationen var dog velkendt i Danmark før 2. verdenskrig, hvor tilstande med inflation og deflation ofte fulgte konjunktursvingningerne i samfundet.

I samfundsøkonomien forsøger man, så vidt muligt med alle mulige økonomiske kneb at holde inflation på et lavt niveau. Normalt ligger inflationen i Danmark på 1-2 %, men i de seneste år, har inflationen været meget lav, pga. finanskrisen. Således var inflationen på blot 0,3 % i 2016, hvilket skyldes, at økonomien befinder sig i en genopretningsperiode efter finanskrisen.

Inflation påvirker et samfunds økonomi betydeligt. Der kan være mange forskellige ting, der spiller ind på kort sigt ved prisstigninger. Der vil dog med sikkerhed indtræffe en forøgelse af pengemængden ved vedvarende prisstigninger.

Hyperinflation kan medføre store tab på pengebeholdninger, da værdien forringes. Derudover resulterer inflationen i omfordelinger af debitorer og kreditorer. Dette sker på baggrund af den ustadige værdi på både varer og penge.

Man er simpelthen nødt til at øge pengemængden i samfundet ved høj og længerevarende inflation. Grunden til dette er, at stigende priser og en uændret pengemængde vil resultere i et fald i likviditeten – det vil sige den mængde penge, samfundet har til rådighed.

Inflation er en tilstand i samfundet, hvor valutaens værdi forringes på baggrund af stigninger i priser. Den modsatte situation kaldes for deflation, der er en tilstand, hvor priserne falder og valutaens værdi øges. Begge situationer kan, hvis de er særligt høje, medføre store økonomiske konsekvenser for samfundet.

Inflation i sig selv er ikke et problem. Inflation er en almindelig samfundsmekanisme, men ved høj og vedvarende inflation, også kaldet hyperinflation, kan der opstå store problemer.

Når regnestykket skal gøres, regner man alle fremtidige ydelser sammen inklusive renter og inflation. Dette kaldes nutidsværdi.

Inflation kan være særligt interessant for virksomheder, når fremtidige investeringer skal vurderes. Dette gøres ved at tage højde for, at penge der bliver betalt ved en investering nu, har en højere værdi end de penge, en investering kaster af sig på grund af inflation.

I så fald er der ikke en stor nok pengemængde til at pengestrømmen i samfundet kan fortsætte, hvorfor det er nødvendigt at udstede flere penge og dermed forringe valutaens værdi.

Hvad er udbud og efterspørgsel?

Udbud som økonomisk term optræder næsten altid i forbindelse med en tilsvarende efterspørgsel.

Hvis udbuddet stiger, så falder prisen, det skyldes, at der pludselig er mere af noget, end der egentlig er brug for.

Hvis udbuddet af en vare falder, så er denne vare pludselig mere sjælden og svær at få fat på.

Efterspørgslen er det behov, som forbrugeren oplever, og som virksomheder derfor forsøger at tilfredsstille gennem et udbud af produkter eller services.

Dette fag beskæftiger sig blandt andet med, hvordan vi som individer, husholdninger og virksomheder vælger at bruge vores penge.

Det der udbydes er nemmere at få fat på, og der er måske også flere, der udbyder det samme, hvorfor prisen falder som resultat af deres interne konkurrence.

Hvis der samtidig kun er få butikker, der udbyder varen, så er der ikke så meget konkurrence, og de få butikker kan dermed sætte prisen lidt højere, end hvis konkurrencen var lav.

Et marked forsøger på den måde at finde en ligevægt mellem det, som forbrugeren ønsker/efterspørger og det, som virksomhederne sælger/udbyder.

Sædvanligvis hænger forholdet mellem udbud og pris sammen, som det er beskrevet i det følgende.

Når udbuddet på et eller andet stiger eller falder, har det en indflydelse på prisen på den pågældende vare eller ydelse.

Hvis man ønsker at lære mere om udbud/efterspørgsel, markeder og lignende, så er det i mikroøkonomien, man skal lede.

Hvad er økonomi?

Hovedmålet for økonomien er først og fremmest at opnå høj velstand for borgerne i samfundet.

Når indtægterne er større end udgifterne så kan det siges at du har en sund økonomi.

Det er desværre lettere sagt end gjort at have en sund økonomi, og der ses at rigtig mange mennesker desværre bruger flere penge end de tjener. Dette resulterer i at man får opbygget en gæld. Politikerne skal dog indfri en række økonomiske målsætninger, før man kan tale om, at samfundet har en god økonomi.

Med fornuftigt forhold menes der at indtægterne er større end udgifterne.

En god økonomi er som nævnt; en økonomi med et fornuftigt forhold mellem indtægter og udgifter. Mikroøkonomien fokuserer på udbud og efterspørgsel samt andre faktorer, der bestemmer en økonomis prisniveauer. Mikroøkonomien vil for eksempel kigge på, hvordan en specifik virksomhed vil kunne maksimere dens produktion og kapacitet, så den vil kunne sænke sine priser og bedre konkurrere i dens industri.

Find det bedste lån til dig fra

37 tilbud
Tjek alle tilbudKontrollere

Ved at sende din anmodning kan du modtage penge på 15 minutter!