[object Object]

Ferratum lån

Sats:3,63

til 50000 kr

Mere info

Hvad er en valutaomregner?

airport-bank-board-business-534216

Der findes mange forskellige valutaomregnere på internettet. Man kan benytte sig af en valutaomregner, f.eks. hvis man skal ud og rejse, og man gerne vil regne ud, hvor mange penge man har i det land man skal rejse til valuta.  Så hvis du f.eks. skal rejse til Norge, er det rart at vide, hvor meget 100 norske kroner (NOK) er i danske kroner (DKK). Så ved at benytte sig af en valutaomregner, kan man indtaste et beløb i norske kroner og så se hvor meget det er i danske. Det er nærmest som at oversætte et sprog, her oversættet man bare tal fra en kurs til en anden kurs. Dog giver alle valutaomregnere ikke altid det samme resultat. Dette er grundet at kurserne kan variere, derfor anbefales det, at du benytter en troværdig kilde, så du kan være helt sikker på, at kursen er så præcis som muligt. Hvis du vil have de mest troværdige tal, så kan det anbefales at du tjekker Danmarks Nationalbanks valutakurser, som du kan se ved at klikke lige her. Valutakurserne på Nationalbankens hjemmeside, viser prisen i danske kroner, for 100 enheder udenlandsk valuta.

Hvad er en møntenhed?

En møntenhed, er et ældre udtryk, for det vi i dag kalder for ”valuta”. En valutas kurs viser det forhold der er imellem de forskellige valutaers værdier. Kursen viser normalt det antal danske kroner, man skal betale for 100 enheder af en anden valuta såsom pund. Euroen er til gengæld et eksempel på forskellige lande som er gået sammen, og skabt en fælles valuta. Ordet valuta kommer fra latin, og betyder værdi. USA har dollars, og England har pund. De fleste lande har deres egen valuta. Det som kursen viser, er det antal af enheder der skal til af én valuta for at købe én enhed af en anden valuta. En kurs viser for eksempel hvad man skal betale i danske kroner for at få ét pund eller én euro. Dog bliver begrebet valuta for det meste brugt til at betegne et lands officielle møntfod.

Hvordan køber man valuta?

De tre muligheder er enten terminsforretninger, optioner eller strukturerede obligationer.

Mange kan have en tendens til at trække sig for sent ud i forventning om, at markedet ændrer sig, og at kursen stiger igen. Man skal vurdere det pågældende lands økonomiske udsigter.

Den første type option minder om en lodseddel. Hvis kursen stiger eller falder i mellemtiden, har du stadig købt til den aftalte kurs. Det svarer lidt til, at du låner 100.000 kr. i din bank, som du veksler til pund og sætter ind på en konto, hvor man modtager den engelske rente.

For både put- og call-optioner gælder det, at så længe man har købt optionen, er det maksimale tab lig præmien, man betalte for optionen. Hvis du ikke når strikeniveauet, sker der ikke noget.

Men da du har lånt i danske kroner, skal du betale den tilsvarende danske rente.

Ved den strukturerede obligations udløb får man udbetalt den samlede værdi af optionen og obligationen. Optionens værdi er baseret på valutakursens udvikling. Det er dog muligt at komme ud af handlen før tid. Der er udstukket en strike-kurs. Man er altså forpligtet til at aftage den aftalte mængde valuta, uanset hvordan kursen måtte udvikle sig.

Optioner

Den anden type option minder om en almindelig forsikring, hvor du kan forsikre dig mod kursstigning eller kursfald. Her er der adskillige muligheder, men der er to muligheder som er mest oplagt for begyndere. Dermed opnår man en gevinst. Man kan vælge at forlænge den, hvis man tror på, at pundet vil stige. Valutaen er indbygget i optionen.

Man vil typisk kun få udbetalt obligationens værdi, hvis valutakursudviklingen er gået i modsat retning end forventet. Du går ind i din bank og siger, du gerne vil købe pund senere, men sikre kursen nu.

Risici

Hvis du vil have del i gevinsten på valutamarkedet, er der flere måder at komme i gang på.

Hvis kursen inden for løbetiden rammer strikeniveauet, får du en præmie. Man fastsætter altså en valutakurs på aftaletidspunktet, der skal bruges på forretningens forfaldstidspunkt. Når aftalen udløber, veksles pengene tilbage til den aftalte kurs. Hvis du eksempelvis har aftalt at købe pund om 3 måneder til kurs 8,50, og kursen om 3 måneder ligger på 8,00, så har du tabt 50 øre pr. pund.

Strukturerede obligationer

Man har i praksis tjent forskellen mellem kursen ved udløb og det tidligere aftalte strike-niveau – fratrukket den præmie man oprindeligt betalte for optionen. Gevinsten (eller tabet) er dermed kursændringen plus/minus-renteforskellen mellem den danske og den engelske rente. Man kan højest tabe den præmie, man betaler ved købet. Strukturerede obligationer har typisk en løbetid fra to år og udefter. Ved en put-option forsikrer man sig mod kursfald forstået på den måde, at hvis kursen er faldet til under det fastsatte strike-niveau, så er gevinsten forskellen mellem kursen og strike-niveauet. Strukturerede obligationer den mest simple måde at investere i valuta for nybegyndere. En struktureret obligation er en kombination af en almindelig obligation og en option. Ved en call-option giver det gevinst, hvis kursen ligger over det aftalte strikeniveau.

Som privat investor, der vil forsøge sig med investering i valuta, er der tre oplagte muligheder:

Man skal også tage stilling til, hvor ens egen grænse for tab går. Er valutakursen gået i den retning, man havde forventet, vil den samlede værdi af den strukturerede obligation typisk overstige den pris, man oprindeligt havde betalt.

Terminsforretninger

Der er nogle faktorer omkring risiko, man skal tage stilling til, inden man kaster sig ud i valutaspekulation. Når man indgår en terminsforretning, låser du kursen fast i dag på noget, du får i fremtiden.

Hvordan veksler man valuta?

Hvis du f.eks. skal ud og rejse og du skal have vekslet din valuta, kan du gøre det flere forskellige steder, rundt omkring landet. Der er altid Forex butikker i lufthavnen, på hovedbanegården, på Nørreport m.m. Her kan du blot gå ind og sige du vil købe en bestemt valuta for danske kroner, eller hvis du har en udenlandsk valuta på dig, kan du vælge at veksle denne valuta, til danske kroner. Dog tager disse filialer ofte et gebyr og en højere kurs, så du får ikke 100% udbytte.

Find det bedste lån til dig fra

37 tilbud
Tjek alle tilbudKontrollere

Ved at sende din anmodning kan du modtage penge på 15 minutter!