[object Object]

Kronelån

Sats:3,63

til 15000 kr

Mere info

Hvad er ejendomsskat og grundsskyld?

accounting-analytics-balance-209224 (1)

Ejendomsskat bliver også kaldet for grundskyld, men det er den afgift som du skal afbetale til kommunen, fordi at du som boligejer skal betale for at have din ejendom. Én gang om året, får man tilsendt sin ejendomsskattebillet, hvoraf der her står hvor meget man skal afbetale i sin grundskyld. Betalingerne falder altså to gange om året, ultimo januar og ultimo juli, hvert eneste år. Den præcise ejendomsskat som man skal afbetale, afhænger af hvilken kommune man er bosat i. Det er nemlig kommunen der fastsætter grundskyldspromillen. Afhængig af hvilken kommune din ejendom er placeret i, så skal du betale mellem 16 og 34 promille. Du kan se din kommunes grundskyldspromille sats, ved at gå til skatteministeriets hjemmeside lige her.

Hvad er forskellen på ejendomsskat og ejendomsværdiskat?

Ejendomsskat og ejendomsværdiskat, bliver ofte brugt som det samme udtryk, men det betyder altså ikke helt det samme. Forskellen på de to udtryk er, at ejendomsskatten er en afgift, som afbetales på grundlag af selve grundens totale værdi, hvor ejendomsværdiskatten altså er den afgift som man betaler, på grundlag af den offentlige ejendomsværdi, som er baseret på den offentlige vurdering af grunden og ejendommen. du fritages for ejendomsværdiskat, hvis du udlejer din bolig. Der er tale om en egentlig skat, der opkræves over forskudsopgørelsen og endeligt opgøres på årsopgørelsen.

Hvad er en ejendomsvurdering?

Den ejendomsvurdering som man kalder for den offentlige ejendomsvurdering er SKATs vurdering af ejendommens værdi. SKAT tager dog ikke ud fysisk og vurderer hver en enkelt bolig, men fastsætter en værdi på bl.a. baggrunden af salgspriserne og på sammenlignelige boliger i lignende områder. Denne ejendomsvurdering er den som danner grundlaget for både ejendomsskatten og ejendomsværdiskatten. Dog er den i øjeblikket suspenderet, fordi der har været meget kritik af vurderingsmetoden. I 2020 får erhvervsejendomme nye vurdering og i 2019 bliver der udsendt nye ejendomsvurderinger for alle ejerboliger.

Hvordan beregner jeg min ejendomsskat?

For at beregne din ejendomsskat, kan det være nyttigt at bruge en ejendomsskatberegner. Ligesom du kan bruge låneberegnere osv. Ved brug af denne ejendomsskatberegner her, kan du ved at udfylde ejendommens nuværende beskatningsrundlag i kr., samt ejendommens værdi i dag i kr., samt din pågældende kommune, grundens nuværende beskatningsgrundlag i kr. og grundens værdi i dag, beregne din ejendomsskat. Det kan du gøre nemt og hurtigt ved at klikke lige her.

Hvordan tilbagebetaler jeg min ejendomsskat?

Omkring hele 730.000 boligejere, får tilbagebetalt for meget betalt ejendomsskat. Det svarer til ca. 10. Mia kr. sammenlagt. De 730.000 boligejere, hvor deres ejendomsvurderinger har været alt for høj, bl.a. pga. det nuværende ejendomsvurderingssystem og boligskattestoppet, får altså nu deres penge tilbage, da ejendomsskatten er blevet opkrævet på et for højt grundlag. Det beregnes helt tilbage fra 2011. Det vil dog primært være boligejere i den danske provins, som vil få tilbagebetalt ejendomsskatten, da det er her at boligpriserne typisk er faldet meget i perioden med skattestoppet.

Hvad er ejendomsværdi?

Ejendomsvurderingen er SKAT’s estimering over din samlede ejendomsværdi, grundværdi og eventuelt fradrag for potentielle forbedringer. Vurderingen kan dog have betydning i nogle sammenhænge, for eksempel i forhold til tinglysningsafgift, forældrekøb og i formueopgørelsen ved fastsættelse af individuel boligstøtte. Andelsboligforeninger vurderes i lige år. Grundskylden kan som udgangspunkt højst stige med syv procent. Ejendomsvurderingen består af disse tre komponenter:

  • Grundværdi, som altså er grundens værdi uden bygninger.
  • Fradrag for visse forbedringer, som altså er udgifter til grundlagt byggemodning uden for grunden.
  • Forskelsværdi. Som regel det samme som værdien af bygninger på grunden.

Ejendomsværdien er værdien af hele din ejendom, inklusiv grund og alle bygninger dertilhørende. Det er den pris, som SKAT skønner eller estimerer, at du kan få, hvis du vælger at sælge din bolig eller ejendom til en køber.

Hvor meget betaler man i ejendomsskat?

Man siger at ejendomsværdiskatten er 1% af den del af ejendomsværdien, der ikke overstiger en grænse på 3.040.000 kr. Er din ejendomsværdi over denne beløbsgrænse, betales altså 3% i ejendomsværdiskat af resten. Der er dog fra politisk side fastsat et skattestop på ejendomsværdiskatten. Det blev indført i 2001, således at skattesatsen har været den samme siden da. Skattestoppet betyder, at ejendomsværdiskatten af danske ejendomme bliver beregnet på grundlag af den mindste af følgende værdier:

Den seneste ejendomsværdi (pt. 1. oktober 2011)

Ejendomsværdien pr. 1. januar 2002 eller

Ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 + 5 pct.

Det betyder i praksis, at din ejendomsværdiskat kun stiger, hvis du for eksempel bygger så meget om, at ejendomsværdi forøges væsentligt, eller hvis du udvider grundarealet.

Det fremgår af din årsopgørelse, hvilken af de tre ovennævnte værdier, du betaler ejendomsværdiskat på grundlag af.

Ud over ejendomsværdiskat skal du betale ejendomsskat (grundskyld) til din kommune.

Hvis du har spørgsmål til din ejendomsskat, eller bare vil vide mere om det generelt. Så kontakt din kommune. Du kan finde kontaktinformationerne til din lokale kommune, ved at klikke lige her.

Find det bedste lån til dig fra

35 tilbud
Tjek alle tilbudKontrollere

Ved at sende din anmodning kan du modtage penge på 15 minutter!